ŠKOLENÍ SE SIMULAČNÍM ZDROJEM GAMA ZÁŘENÍ PODLE NĚMECKÉHO POŽÁRNÍHO PŘEDPISU FWDV 500

Lautertal-Engelrod (Hesensko) – Vzhledem k současným událostem na Ukrajině se téma civilní a radiační ochrany vrací na pořad dne i u nás v západní Evropě.

Vyprodání jodových tablet a varování úřadů před jejich preventivním užíváním odrážejí velkou nejistotu obyvatelstva. Již před požárem v areálu největší evropské jaderné elektrárny v Záporoží na Ukrajině však velitel hasičů Björn Seling z dobrovolného hasičského sboru Lautertal Dirlammen (Hesensko) plánoval, že svou jednotku pro dekontaminaci osob připraví na případné nasazení. Za tímto účelem pozval 12. 3. 2022 jako praktického školitele pracovníka radiační ochrany Timo Göhlicha ze společnosti NUVIA Instruments GmbH, výrobce měřicích přístrojů. Školení bylo zaměřeno na zásady činnosti záchranných složek v místech operace, kde lze identifikovat nebo předpokládat nebezpečí vyplývající z radioaktivních látek a materiálů, a na správné používání dostupných měřicích přístrojů, jako je například monitor kontaminace CoMo-170 ZS. Dva z těchto přístrojů slouží k dekontaminaci osob. Účastníci měli možnost získat první praktické zkušenosti s měřením prostřednictvím dvou detektorů kontaminace. Kromě toho si mohli vyzkoušet práci s prototypem „DolMo-SIM“. Tento měřicí systém se skládá ze simulačního zdroje gama záření a přístroje pro měření dávky a dávkového příkonu DolMo F, který je vybaven rádiovým přijímačem. To měřícímu týmu umožnilo zkontrolovat dávkový příkon balíčků s nebezpečným materiálem s hodnotou uvedenou v přepravním indexu (hodnota × 10 = dávkový příkon v μSv/h ve vzdálenosti jednoho metru od balíčku) a změřit vymezenou oblast s dávkovým příkonem 25 μSv/h. Simulační zařízení DolMo F umožňuje realistický nácvik operace s radioaktivními látkami i bez radioaktivního zdroje, a to až do dávkového příkonu téměř 100 mSv/h.