Monitorování životního prostředí

NUVIA nabízí návrh, instalaci a uvedení do provozu systémů určených k měření a řízení koncentrace přírodních i umělých radionuklidů ve vzduchu, vodě, půdě nebo na zemi.