SYSTÉM DETEKCE GAMA ZÁŘENÍ PRO POUŽITÍ NA DRONECH

V Berlíně se sešel tým kolegů z České republiky a Německa, aby se seznámil s naším systémem detekce gama záření a spektroskopie pro použití na dronech Drones G.

Systém Drones G má modulární konstrukci, a lze jej tedy přizpůsobit příslušným potřebám uživatele. Tento modul se skládá ze sondy gama spektroskopie, detektoru neutronů, detektoru pro velmi vysoké nebo velmi nízké dávkové příkony a miniaturního vzorkovače vzduchu pro měření kontaminace vzduchu. Jednotka gama spektroskopie má energetický rozsah od 50 keV do 3 MeV a umožňuje vyhledání zdrojů radioaktivního záření. Dostupné moduly mají detektory NaI(Tl) o rozměrech 2 × 2 nebo 3 × 3 palce.

Stránka produktu Drony G


Vzhledem k místním podmínkám byl namísto skutečného nosného systému, tedy dronu, použit dálkově ovládaný robot.