Produkty NUVIATech Instruments v akci

RadTech 2023 - prezentace produktů a systémů při vyhledávání radioaktivního zdroje.

Dne 18. května 2023 uspořádala NUVIA a.s. na letišti ve Vyškově RadTech 2023, workshop zaměřený na prezentaci široké palety letecké, mobilní a stacionární techniky pro monitorování radiační situace se zaměřením na praktické ukázky lokalizace zdroje ionizujícího záření. Ve spolupráci s kolegy ze skupiny NUVIA, konkrétně z Německa nebo Francie, dále s Armádou ČR, Hasičským záchranným sborem ČR, Českým metrologickým institutem, Státním ústavem radiační ochrany, Univerzitou obrany a společností LIAZ jsme tak měli jedinečnou příležitost prezentovat zákazníkům a partnerům z oblasti radiačního monitoringu naše produkty v akci.

Samotný workshop jsme zahájili v kasárnách Dědice prezentacemi jednotlivých účastníků a seznámili přítomné s průběhem dynamické ukázky na letišti. Cílem ukázky bylo simulovat radiační událost – vyhledávání ztraceného/nekontrolovaného zdroje záření, který byl umístěn na ploše letiště.

Po hromadném přesunu účastníků z kasáren na letiště začala dynamická ukázka leteckým průzkumem pomocí systému AIRIS , který byl umístěn ve vojenském vrtulníku Mi-17. Další dohledání zdroje mělo proběhnout za pomoci bezpilotního vrtulníku společnosti LIAZ – SKYSPOTTERu s modulem HPGe detektoru a dále pomocí dronů produktové řady NUVIATech Instruments, konkrétně DRONES-G , nově vyvinutý DRONES-G MINI a DGI dronu NuFLIGHTER s CZT detektorem. Vzhledem k větrnému počasí však tyto bezpilotní prostředky nemohly být použity.

Pozemní průzkum byl zahájen armádním vozidlem S-LOV CBRN. Následovaly další dva mobilní vozy – technické vozilo TACH D od Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) a mobilní laboratoř MORA VAN od Státního ústavu radiační ochrany. Mobilní průzkum zakončili příslušníci Armády ČR, Hasičského záchranného sboru a společnosti NUVIA, kteří nesli mobilní spektrometr PGIS-2 , ruční spektrometr GalaXray a gamakameru NuVISION.

Odběrový tým HZS zajistil zdroje radioaktivního záření a jejich přemístění do stíněného kontejneru. Dynamická ukázka byla zakončena tříděním a následnou dekontaminací vozů a osob v rámci kompletní dekontaminační linky HZS, při čemž byl využit portálový systém PORTAL D . Celou situaci zabezpečovaly stacionární monitorovací systémy RAMS s kontinuálním přenosem radiačních dat.

Po skončení dynamické ukázky na letišti se účastníci vrátili zpět do kasáren, kde proběhla prezentace naměřených dat, jejich vyhodnocení a porovnání jednotlivých zařízení.