DOVOLENÁ NA FUKUSHIMĚ

V dubnu 2019 se filmový štáb z německé vědecké show Galileo vydal do Fukušimy. V jejich zavazadlech také najdete čítač DolMo Geiger-Mueller od společnosti NUVIA.

Zničená města a jaderná katastrofa nezní jako ideální podmínky pro přilákání turistů. Rychlé vyhledání takové prohlídky na Googlu však dokazuje opak. Základní cena za 4 až 5 hodinovou prohlídku začíná na 40 eurech, což zahrnuje projíždění omezeným prostorem a výhled na jadernou elektrárnu Fukushima Daiichi. V dubnu 2019 se filmový štáb z německé vědecké show Galileo vydal po stopách těchto turistů. V jejich zavazadlech také najdete čítač DolMo Geiger-Mueller od společnosti NUVIA.

Geiger-Mueller counter used across Fukushima

V rámci přípravy na cestu do prefektury Fukušima shromažďuje filmový tým informace o potenciální radiační expozici na Ústavu radiační medicíny Centra Helmholtz v Mnichově v Německu: kromě všudypřítomného záření pozadí (např. v Mnichově přibližně 0,1 μSv/h), jsou informováni o zvýšené expozici v letadle. U letu do Tokia by to bylo kolem 4 a 10 μSv/h, v závislosti na nadmořské výšce a sluneční aktivitě. Kromě vnějšího záření může být tým také vystaven vnitřnímu záření v důsledku vdechování nebo požití během aktuální návštěvy omezené zóny. Jako preventivní opatření odborník z Helmholtzova centra doporučuje, aby se tým po návštěvě omezené zóny zbavil oděvu a osprchoval. Nakonec je na DolMo nastaven alarmový dávkový příkon 25 μSv/h; reportéři by se měli během cesty vyhnout oblastem překračujícím tuto hodnotu …

Přímý let z bavorského hlavního města přivádí reportéry do Tokia. Po třech hodinách letu je poprvé zapnut čítač DolMo Geiger-Mueller. Zobrazuje hodnotu 5,5 μSv/h v důsledku kosmického záření. To odpovídá 55násobku dávky gama záření v Mnichově. Přístroj DolMo zůstane zapnutý až do konce cesty.

Po příjezdu do prefektury Fukušima stráví filmový štáb první večer v ubytování v Minamisōma, 50 km severně od jaderné elektrárny. Místní dávkový příkon je obvykle srovnatelný s Mnichovem. Pro zbývající obyvatele města se boj s radioaktivitou stal součástí jejich každodenního života. Informace o kontaminaci potravin jsou pro ně nyní stejně přirozené jako cenovka pro nás.

Následujícího dne se filmový štáb vrací do místa setkání rezervované prohlídky a přibližuje se k elektrárně, která je vzdálená pouhých 13 km. Zde již zemědělci znovu obdělávají svoji půdu. Horní kontaminovaná pevná hmota byla zorána. Po dalších 4 km byla řada silnic a budov „již“ zbavena radioaktivní kontaminace. Dále byl nainstalován měřicí systém s vysokým rozlišením vybavený sondami. Zobrazená aktuální hodnota je 0,4 μSv/h: 10krát vyšší než před katastrofou. Blíže k okolním ruinám ukazuje DolMo téměř 3 μSv/h: zvědavost filmového štábu pomalu ustupuje pocitu úzkosti.

Temple near Fukushima

Poté začne skutečná prohlídka omezeného pásma. Kromě filmového štábu a průvodce jsou zde turisté z Německa a Nizozemska. První zastávkou je pobřežní pás zničený vlnou tsunami. Z rozhledny mohou turisté vidět pozůstatky vesnice. Stavební dělníci postavili bariéry tsunami – katastrofa by se neměla opakovat. V budově bývalé školy mohou návštěvníci vidět stopy vln v horních patrech. Studentům a učitelům se během 15 minut po varování před vlnou tsunami podařilo uprchnout na kopec a zachránili si tak životy.

Prohlídka pokračuje. V ulicích se hromadí velké černé pytle s více než 16 miliony tun kontaminované půdy a trosek. Ty by zde měly být uloženy na příštích 30 let. O tom, co bude pak, není ještě rozhodnuto … 30 let odpovídá poločasu cesia 137. V roce 2041 bude polovina původně existující aktivity stále přítomna. V nukleární medicíně jsou radioaktivní nuklidy obvykle skladovány po dobu 8 až 10 poločasů, než jsou zlikvidovány.

Geiger-Mueller counter used across Fukushima

Prohlídka pokračuje. Mimo hlavní silnici si štáb rychle uvědomí, že dekontaminační úkony se často omezují na hlavní rychlostní komunikace. Na těchto vedlejších silnicích se měřený dávkový příkon rychle zvyšuje. Při hodnotě 6,3 μSv/h průvodce vozidlo otočí. Se zvláštním povolením pokračujeme do omezené oblasti: 4,2 km od elektrárny dekontaminační práce teprve začínají. Ve vzduchu je prach. Přístroj DolMo ukazuje 7,78 μSv/h. Nyní je filmový štáb a turisté jen 3,8 km od elektrárny. Čas se zastaví a stav budov odráží trojitou katastrofu.

City of Fukushima seen from far away

Najednou, když zbývají jen 2 km, se objeví jaderná elektrárna Fukushima Daiichi, anebo to, co z ní zbylo. Po pár snímcích a několika pohledech na přístroj DolMo (5,8 μSv/h) turisté a filmový štáb toto surrealistické místo opouští… Zpět v hotelu štáb podle doporučení vyhodí své oblečení a s ním veškerou kontaminaci, která by se mohla zachytit.

Jak se blíží zpáteční let do Mnichova, Geigerův čítač nasbírá další dávku 48 μSv. Celková dávka pro filmový štáb tým Galileo proto činí 92,9 μSv, přičemž pouze mírnou dávku 8,5 μSv lze přičíst dvoudennímu pobytu v prefektuře Fukušima a v omezené oblasti.

I po 8 letech jsou následky katastrofy v prefektuře Fukušima a v jejím okolí všudypřítomné. Pro novináře, studenty a vědce je expedice jistě poučná a vzhledem k očekávané dávce může být považována za neškodnou. Jako turista zaměřený na katastrofy to pro vás nebude nic zvláštního. Ale jako obyčejný návštěvník se po dovolené vrátíte domů … Lidé, kteří žili v omezené zóně, takovou možnost neměli …

Podívejte se na celou epizodu Galileo: YouTube (pouze v němčině)

Snímky: Veškerá práva vlastní ProSiebenSat.1 Media SE

Produkt: Čítač DolMo Geiger-Mueller

 

 

Na základě závěrů po katastrofě reaktoru ve Fukušimě byla revidována doporučení Německé komise pro radiační ochranu týkající se výstavby a provozu havarijních center po havárii reaktoru. Různé německé spolkové země, jako je Bádensko-Württembersko a Šlesvicko-Holštýnsko, již tato nová doporučení zavedly.