Technologie měření záření pomocí dronů

Měřicí systémy DRONES-G a DRONES-G MINI

Měřící systémy DRONES-G a DRONES-G MINI využívají technologii měření záření pomocí dronů a poskytují pokročilá řešení pro přesné vyhodnocení úrovně záření v různých prostředích.

Technologie měření radiace pomocí dronů může výrazně snížit riziko pro záchranáře tím, že poskytuje rychlý průzkum z bezpečné vzdálenosti. Události s nízkou úrovní radiace je stále nutné měřit ručně, ale při výrazně nižším dávkovém příkonu.
Díky dvěma trendům – přizpůsobení systému detektorů a pokroku v technologii dronů – je pravděpodobné, že se tyto systémy měření v blízké až střední budoucnosti rozšíří.

Stáhnout (německý článek) :

Artikel Feuerwehr Fachmagazin März 2024