Geofyzika

NUVIA Dynamics Všechny systémy NUVIA Dynamics pro získávání dat jsou schopny zobrazit geografické informace (mapa, letecký snímek) překrývající se s navigačními informacemi. Součástí systémů sběru dat NUVIA Dynamics je kompletní navigační naváděcí systém operátora/pilota. Spolehlivá, všestranná, ale flexibilní struktura záznamu dat byla vyvinuta, aby umožňovala podporu všech nástrojů NUVIA Dynamics pouze jednou sadou terénních programů QC a programů pro převod datových formátů. Byla vyvinuta společná filozofie a podobné ovládací prvky různých datových systémů, aby se zkrátila doba učení obsluhy při přechodu mezi nástroji (ve vzduchu, na trase nebo na přenosných zařízeních). Součástí každého systému pro sběr dat je společná příprava průzkumu a kalibrace geografického obrazu, stejně jako software pro podporu vizualizace trasování po sběru dat.